Värmecentralen

Nakkilan Konepaja Oy har levererat den tre MW stora fastbränslecentralen. Den klarar av att producera bioenergi från bl.a. torv och flis.